Erwin Müller_V parku_1926

Erwin Müller, dnes zapomenutý malíř z Liberce, bude představen výjimečným konvolutem dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20. století ze sbírek OGL a soukromí, s hlavním tématem městského a venkovského života na pomezí sociálního civilismu a ruralismu.
Osobitá tvorba českého Němce Erwina Müllera dochovaná v Oblastní galerii Liberec a několika soukromých sbírkách v Čechách vznikala ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Její značná část byla v pohnutých dobách po konci druhé světové války zachráněna před zničením především díky malířovu přátelství s Čechem Jaro Beranem, prvním ředitelem liberecké galerie.Erwin Müller se narodil 1. dubna 1893 do rodiny libereckého tiskaře a majitelky obchodu s papírenským zbožím. Po libereckém gymnáziu nastoupil na podzim roku 1913 na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Studia, přerušená válkou, kdy byl nasazen na italské frontě, dokončil v roce 1918. Po krátké studijní cestě se natrvalo usadil ve městě pod Ještědem. První zásadní prezentace jeho díla proběhla v říjnu roku 1922, kdy spolu s dalšími místními malíři – Alfredem Kunftem, Hansem Thumou a Rudolfem Karaskem – vystavoval v rámci první výstavy nově vzniklé skupiny Oktobergruppe v Severočeském muzeu. Přestože se pravděpodobně držel spíše stranou a vedl staromládenecký život, nese řada jeho maleb signaturu E.M.O.G., kterou stvrdil svou příslušnost k progresivnímu a apolitickému uměleckému názoru Oktoberguppe. Poklidné Müllerovo liberecké bytí narušil politický vývoj po roce 1933 a zejména pak po roce 1939. Poslední relevantní podložená zmínka pochází z ledna 1945. Dobu bezprostředně předcházející strávil jako nuceně nasazený voják wehrmachtu na ruské frontě na Krymu. O letech následujících, až do smrti v dubnu 1978, nevíme takřka vůbec nic.