Projekt
EX představí tři mladé autory pražské umělecké scény, kteří se věnují
výrazové malbě. „Exprese“, kterou jsme se navykli vnímat jako historický
pojem, lze nahlížet také jako aktualizovaný nástroj bezprostředního
formování uměleckého výrazu, který se opakuje v každé generaci, neboť
jsou s ním spojeny určité konstantní obrazové reference. Gesto a znak
podprahově opakují určitý zkušenostní potenciál kolektivního a
teritoriálního vědomí. Každý z vybraných autorů nakládá s bezprostředním
výrazem jiným způsobem. Ondřej Maleček (1977) je básnícím romantikem,
David Pešat (1980) silově prověřuje a ironizuje obraz v jeho skladebné
rovině a Vladimír Véla (1980) sleduje „proto-obraz“ ve fázích formálního
zrodu, růstu i obsahového ustalování. Všichni tři umělci zároveň
reflektují samotný proces malby a utváření obrazu.

Kurátor výstavy – Petr Vaňous