Antonín Kroča
Michael Rittstein
Václav Stratil
Vladimír Skrepl
Martin Mainer
Jana Kochánková
Václav Girsa
Jakub Janovský
Jakub Hubálek
Ludmila Smejkalová
Pavel Dvořák
Alexandra Atlasová
Anna Drdová

Kurátor:
Jiří Machalický

Exprese má v Čechách zvláštní tradici, rozvíjí se od prvního desetiletí minulého století, kdy k ní dospěli umělci z okruhu skupiny Osma. Vracela se v několika vlnách. Například ve dvacátých letech v tvorbě malířů patřících k sociálně laděnému proudu, pak ve čtyřicátých letech v malbě členů skupiny Sedm v říjnu. Od šedesátých let se prosadila v obrazech některých představitelů nové figurace. V průběhu doby vstupuje do figurálních obrazů i abstraktních struktur. V různých generacích se projevuje odlišnými způsoby. Někdy se výrazně prosazuje, jindy poněkud slábne, ale vždycky je aspoň latentně přítomná. Tato výstava se soustřeďuje na tvorbu širší skupiny současných umělců starší, střední i nejmladší generace. Z projevu vybraných malířů či sochařů je zřejmé, jak se formy exprese proměňují podle životního stylu a stavu společnosti, jak ji mohou inspirovat i procesy probíhající v přírodě.