Zveme na výstavu studentů ateliéru Nová média 1 (AVU). Ateliér Nová média 1 je místem, kde společnou prací dochází ke zpřesňování samotného pojmu „nová média“ a k hledání jeho aktuálního obsahu. Praktickými výstupy jsou práce pohybující se na široké škále od elektronického obrazu přes práci se zvukem, videem, filmem, fotografií, performance, textem, prostorovou instalací a současnou technologií až po práce využívající klasičtějších vyjadřovacích prostředků.

   

vystavující: Antonín Závodný, Dorota Václavíková, Kryštof Doležal, Gertie Adelaido, Viktor Švolík, Petr Kolmáš, Max Stejskal, Daniel Úbl, Keya Singh, Jiří Kaňák

pedagogické vedení: Tomáš Svoboda, Jaromír Pesr, Michal Ormandík

speciální host: Ondřej Buddeus