Projekce filmu Krajina v tísni se uskuteční v rámci iniciativy festivalu Jeden svět „Promítej i ty!“. Na projekci naváže diskuze o stavu české krajiny s Ing. Janou Moravcovou, bývalou pracovnicí České inspekce životního prostředí a současnou ředitelkou neziskové organizace Beleco

 

__

Krajina v tísni (režie Petr Jančárek, 2017)

Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou.