Galerie 207 Vás zve na přednášku Markéty Kinterové, umělecké ředitelky Fotograf Festivalu, který se letos věnuje tématu Cultura / Natura.

Přednáška se uskuteční v úterý 25. 10. 2016 od 16:10 hodin v učebně č.411 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Letošní šestý ročník je věnován vzájemným vlivům pojmů kultura a příroda a v průběhu října představí skupinové i samostatné výstavy připravené ve spolupráci s pražskými galeriemi. Festival nabízí celou řadu akcí překračujících rozsah média fotografie směrem ke komunitním projektům, performancím, diskuzím, procházkám a setkáváním také mimo zavedené výstavní prostory.

 

Antropocén je definován jako geologická éra současnosti, která vyvstává s důsledky lidské aktivity měnící zemský povrch. Po loňské pařížské konferenci COP21, která si definovala společný cíl – za pět let pozvolna začít s celosvětovým snižováním emisí, a z dosavadních kusých informací o obsahu Transatlantické smlouvy, která podporuje opak lokálního a ekologického zemědělství, se nelze ubránit pocitu beznaděje. Se vším tímto zatížením našeho vědomí nás zajímá, jak se kultura skrze fotografii a výtvarné umění vztahuje k okolnímu prostředí.

 

Cílem letošního šestého ročníku Festivalu Fotograf není prvoplánově naplňovat angažované premisy environmentálního umění, jak se pozvolna etablovalo od poslední čtvrtiny minulého století, ale jejich revize a hledání nových definic prostřednictvím dialogu a sdílení. Naším záměrem je přinést nové pohledy na dynamicky se rozvíjející diskurz, mapovat posuny, které do reflexe silně politizovaného vztahu člověka a přírody přineslo nové milénium nejen v oblasti ekologie a přírodních věd, ale především v oblasti umění a humanitních věd, zejména antropologie a filozofie. Jednou ze silných programových linií festivalu je vztah a přístup k půdě a přežívání v systému řízeném politickými a ekonomickými zájmy korporací a jednotlivců. Tento rámec sledujeme v rámci fotografie a vizuálního umění. Naším přáním není připravit festival, který by naplňoval očekávání, ale program, jehož pojetí umožní legitimizovat rozporuplné emoce – snad i rozladěnost a pocit zmaru, možná i naději a vědomí nutnosti změny.

(zdroj: fotografestival.cz)