Žlutý Budha

Soubor diorám, vytvořený pro výstavu v galerii Kuzebauch, je přehlídkou mini instalací a objektů, které lze díky svému měřítku a křehkosti prezentovat pouze ve světelných boxech za zvětšovacími skly a vyžadující přesné muzeální nasvícení.

Je to zároveň ukázka pestré škály mnohdy těžko identifikovatelných typicky „skálovských“ materiálů s vlastními příběhy. Ze všech koutů světa, z říše rostlinné i minerální, nalezených, či autorem vytvořených, které ho zaujaly pro své estetické i skryté významové kvality.