Jak inspiruje literatura britského umělce Mata Collishawa k vlastní tvorbě? Jak se jazyk a text dostává do jeho tvorby a které jiné umělecké žánry jej baví propojovat? Změnil se v průběhu let umělcův pohled na Kafkovo dílo?

  

Práce více než třiceti mezinárodně uznávaných umělců ve výstavě KAFKAesque ukazují, že Kafkovo dílo se svými odkazy na existenciální strachy a osobní úzkosti je pro naši dobu vysoce relevantní. O svém vztahu k dílu Franze Kafky, literatuře a výtvarném umění bude s kurátorem výstavy Otto M. Urbanem na palubě vzducholodi Gulliver diskutovat britský umělec Mat Collishaw.