Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye pořádá u příležitosti dovršení 12 let své existence veřejnou debatu s předními osobnostmi české teorie a pedagogiky vizuální kultury. Setkání nabízí prostor pro společné ohlédnutí za uplynulou dekádou, která přinesla množství technologických, politických a kulturně-sociálních změn. Jaké nové reprezentace, strategie a komunikační praxe se ve vizuální kultuře projevily? Jak jsme na ně dokázali v českém prostředí reagovat? Jak se daří teorii vizuální kultury a obrazu získávat institucionální podporu na českých vysokých školách a jaký zájem má o kritické zkoumání obrazu studentstvo či širší veřejnost?

 

Debatovat budou Lucie Česálková, historička filmu a reklamy (NFA & FF UK); Marie Fulková, teoretička a výzkumnice v oblasti výtvarné pedagogiky (PedF UK); Martina Pachmanová, historička umění a kurátorka (VŠUP); Robert Silverio, teoretik a historik fotografie (FSV UK); Kateřina Svatoňová, teoretička a historička pohyblivého obrazu (FF UK). Moderuje Andrea Průchová Hrůzová, zakladatelka a dramaturgyně platformy Fresh Eye.

 

Více informací zde.