galería parásito/…, ve spolupráci s prostorem tranzitdisplay, s potěšením uvádí první samostatnou výstavu uruguayského konceptuálního umělce Luise Camnitzera v České republice. Výstava zahrnuje široké spektrum prací z Camnitzerovy tvorby posledních desetiletí.

Lusi Camnitzer(*1937) je významný vizuální umělec a teoretik, klíčová postava konceptualismu newyorské scény, autor knih o konceptuálním umění Latinské Ameriky a dalších.

Výstava v prostoru tranzitdisplay kombinuje některá z jeho nejčastějších témat: politiku, identitu, kritiku institucí a schopnost prožívat skutečnost prostřednictvím jazyka.