Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic, součást mladé městské příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme představovat rozličné formy soudodobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.

Prostřednictvím tohoto výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce. 

Téma: Resilience

Klíčová slova: dialog — komunikace — porozumění — změna — místo — kontext — místotvorba 

V rámci výstavního programu roku 2019 se chceme zaměřit na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Pojem resilience, využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění? Jak a na jakých úrovních být resilientní? A co to konkrétně znamená? 

Hledáme projekty, které se nebojí zkoumat nastíněné téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Nebojíme se kritického náhledu, individiuální interpretace, ironie, oslích můstků. Je resilience jen módní koncept a prázný termín? 

Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2019 (délka trvání výstavy přibližně 2 měsíce). 

S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení). 

Galerie města Pardubic realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak. 

Rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout 50 000 Kč.

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje Galerie města Pardubic podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování. V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit. 

Galerie města Pardubic si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či nekvalitních projektů pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit. 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

– strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti

– jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail

– stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců (případně i jejich děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma — rozsah 1-2 A4

– preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty)

– nástin rozpočtu 

– jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 30. dubna 2018.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz.

Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení – kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada složená ze zástupců osobností české umělecko-galerijní scény, a to s ohledem na následující kritéria: 

– kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu

– zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu

– čitelnost sdělení

– realizovatelnost

– odbornost kurátora

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat do 31. května 2018.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!