Galerie Na shledanou fungovala v nevyužívané smuteční síni na hřbitově Malsička ve Volyni od roku 2010 do roku 2019 pod vedením Jana Freiberga, ve spolupráci s Městským muzeem ve Volyni.

Za devět let své existence se galerie vyprofilovala v respektované místo s kvalitním programem zaměřeným na vytěsňované téma smrti a umírání, ekologické projekty i virtuální realitu. Paralelním programem galerie se stalo také vydávání velkoformátových Novin Na shledanou věnovaných vztahu mezi smrtí, životem a uměním. Odborné texty se věnují funerální architektuře, vztahu umění a konečnosti života, obnovování našeho vztahu se spiritualitou, reflektují realizované výstavy a projekty.

 

Výstava Galerie Na shledanou představí zejména tiskové materiály a drobné práce spolupracujících umělců, které vznikaly především jako výtvarný doprovod hřbitovních novin nebo jako návrhy pro nejrůznější projekty (ochranné siluety dravců nebo návrh sochy–kadibudky posledního rozloučení). Výstavu doprovodí dušičkové lampy sochaře Petera Demka, hořící sochy z poslední výstavy na opuštěných hrobech na Malsičce, a video z virtuální reality Galerie Na shledanou od Vojtěcha Rady.

kurátor: Jan Freiberg

hosté: Peter Demek, Tereza Kabůrková, Kateřina Kulanová, Ondřej Maleček, Jan Pražan, Vojtěch Rada, Adéla Součková, Jan Turner, Hana Vinklárková