Východočeská galerie si připomíná letošní devítková výročí výběrem z přírůstků do sbírek za uplynulých 30 let. V prostoru obou sálů galerie na Zámku představí to nejzajímavější, co se podařilo v tomto období do sbírek získat. První porevoluční svobodné roky přinesly kurátorům galerie řadu výzev. První nákupy si kladly za cíl pokusit se vyrovnat s minulostí hlavně zastoupením děl posledních čtyřiceti let. Většina nových přírůstků byla proto téměř okamžitě zařazena do nově budovaných stálých a dlouhodobých expozic galerie.

 

Naplnění těchto cílů se však téměř vždy potýkalo s proporčně nízkými akvizičními fondy, které zdaleka nebyly dostačující na pokrytí tak hlubokého dluhu minulosti. Další akvizice již podstatně pružněji odrážely proměny společenských a ekonomických podmínek, a to včetně faktu, že i křehkost personálních vztahů podmiňuje možnosti a naplnění i těch nejpodstatnějších institucionálních cílů. Stručně řečeno, historie se odehrávala přímo před našima očima.

 

Situace na dnešní výtvarné scéně je nesrovnatelná se situací před třiceti lety. To nejcennější, co máme, jsou vzpomínky a fakt, že výtvarníkům již třicet let nic nebrání v jejich svobodném vyjadřování. Nic nebrání ani svobodným galerijním akvizicím.

 

Pracovníci Východočeské galerie si jsou si vědomi toho, že umělecké sbírky tvoří základní předpoklad existence galerie – muzea umění. Sbírky se stávají nejen součástí kulturního dědictví regionu, v němž působí, ale i celostátního národního pokladu. V letech 1989 až 2018 byl rozšířen sbírkový fond o 262 obrazů, 77 plastik, 596 kreseb a 381 grafických listů. Vznikem nové fotografické sbírky, zahrnující především rozsáhlý soubor negativů a fotografií pardubického fotografa Jiřího Tomana, dosáhl počet přírůstků v tomto období čísla 11 371.

 

Výstava přírůstků za třicet let si proto neklade za cíl vytvářet jen nějaký jímavý obraz bezproblémového vývoje tohoto období. Musí se také například vyrovnat nejen s rozsáhlostí přírůstkového fondu, ale i s tím, že řada děl je již dostatečně známá ze současných i nedávných expozic. Představena budou proto i díla méně vystavovaná, a rovněž i díla, která z důvodu povahy materiálu nemohou být vystavována dlouhodobě. Zvláštní pozornost bude věnována umění regionu, fotografické sbírce Jiřího Tomana a dále všemu, čím se daří sbírku Východočeské galerie ozvláštňovat a činit ojedinělou.

 

Kurátor výstavy: Vít Bouček