Kulturní prostor v bývalých automobilových opravnách a garážích v pražském Karlíně z roku 1937. Budova byla zakoupená za účelem dalšího developerského projektu sourozenců Martina a Miroslavy Kubíkových, kteří krom jiného vlastní renomovanou GALERII MIROSLAVA KUBÍKA v Litomyšli. Jelikož mají oba sourozenci velmi blízký vztah k umění, rozhodli se zde ve spolupráci s Richardem Adamem zrealizovat na dobu asi pěti let tento „punkový“ projekt umělecké platformy. A tak v prostorech bývalých garáží a automobilových opraven vzniklo zázemí, výstavní prostor, sedm ateliéru pro místní a dva ateliéry s byty pro zahraniční residenční umělce.