Nadační program Perpedes přispívá k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

 

Granty mohou být poskytnuty právnickým (spolky, sdružení, místní akční skupiny atp.), nebo fyzickým osobám (jednotlivcům). Výše grantového příspěvku na jeden projekt je stanovena maximální částkou 80.000 Kč. Využití grantového příspěvku a časový harmonogram jeho čerpání bude specifikován při osobním setkání dle individuálních potřeb vybraných subjektů. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na návrh grantové komise.

 

Nominace budou přijímány průběžně do 30. dubna 2020. Granty bude nadace udělovat podle sjednaného časového harmonogramu s vybraným subjektem s možností čerpat příspěvek do konce roku 2020.

 

Více informací zde