Otto M. Urban, autor rozhovoru v katalogu
Mat Collishaw, umělec
úvod: Petr Nedoma, kurátor výstavy

Akce bude probíhat pouze v anglickém jazyce. // The event is held in English language only.

Po zahájení proběhne křest katalogu Mata Collishawa Standing Water. Po komentované prohlídce si budou moci návštěvníci nechat katalog podepsat.

Témata: realizace pražské výstavy, vybraná díla, vliv historie umění v tvorbě Mata Collishawa, inspirace, motivace, pohyblivé obrazy i vztah umění a virtuální reality

Vstup zdarma.