START UP IV

Start up se na svůj čtvrtý ročník přesouvá do prostor Colloredo-Mansfeldského paláce, který bude hostit celkem pět výstav. Po boku hlavních výstav pod vedením kurátorky Moniky Doležalové se budou představovat mladí kurátoři, jejichž prezentace bude reagovat na samostatné výstavy. Vizuální stránku jednotlivých dílů čtvrtého ročníku ztvární studenti grafického designu.

TADEÁŠ PODRACKÝ
Přestože je Tadeáš Podracký (* 1989, Hradec Králové) studentem ateliéru skla, donedávna je považoval za mrtvé a s materiálem proto pracoval všelijak, jen ne tradičně. Jeho někdy až příliš komplikovaná tvorba vychází z totálního zaujetí věcí, konceptuálního přemýšlení a pečlivého prostudování tématu předtím, než cokoliv vytvoří. V rámci programu Start up IV představí Tadeáš instalaci, která je výsledkem jeho dalšího zamyšlení nad pozicí designu a umění a jejich vzájemného prostupování. Fiktivní prostor Tadeáš zaplní artefakty ze svého okolí, jako např. kusy nábytku, interiérovými dekoracemi či skateboardem, jež jako celek transformuje do nové výtvarné podoby a formy. Koncept výstavy je inspirován pojmem francouzského sociologa Pierra Félixe Bourdieua Habitus, kterým označuje zažité vzorce chování determinované společenskými konvencemi. Tadeášovy objekty získávají další výpovědní hodnotu, komunikují navzájem mezi sebou, s celou instalací i s divákem. „Budu pracovat s předměty, které jsou něčím typické a snadno zaškatulkovatelné – tím chci ovlivnit konečný dojem z instalace. Nechci stavět nápodobu nebo nějaký reálný interiér, bude to spíš zamyšlení nad systémem uspořádání věcí/objektů v daném prostoru. Co uspořádání může ovlivnit a jak uspořádání může ovlivnit jiné. Vytvořím reminiscenci fiktivního prostoru – takové torzo – s uspořádáním objektů podle mnou vytvořeného systému hodnot,“ popisuje svůj pracovní postup Tadeáš.
Tadeáš Podracký je studentem šestého ročníku ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

ADAM ŠTĚCH
Druhá polovina dvacátého století přinesla v rámci formování moderního obytného prostoru a vztahu člověka k němu nečekané možnosti pro experiment. Obytná buňka nebo symbolický dům budoucnosti, který koncipovalo ve stejné době hned několik významných autorů
v různých koutech světa, se staly katalyzátory experimentálního designu a architektury a ukazovaly nové možnosti konstrukce, materiálů, ale především prostorových vztahů a vizí, jak může žít člověk v budoucnosti. I přesto, že většina vizí se ukázala jako utopických, výstava Habitus představí několik více i méně známých experimentálních projektů ze zlatého období architektonického modernismu v současné interpretaci několika současných českých ilustrátorů a grafických designérů.
http://www.frac-centre.fr

Adam Štěch je kurátorem designu a architektury. V současné době je čerstvým absolventem dějin umění na FF UK. Již během studia začal pracovat jako redaktor časopisu Dolce Vita a
v roce 2009 spoluzaložil OKOLO – kreativní skupinu zajímající se o nové teoretické souvislosti a prezentace designu, architektury, umění a módy. Spolu s OKOLO připravil několik kurátorských výstav, například v Londýně, Miláně, Vídni nebo Stockholmu, a tištěných publikací, z nichž patří mezi nejzajímavější knížka o italském modernistickém mistrovi Carlovi Mollinovi. Adam píše pro mezinárodní časopisy jako Wallpaper, Cool Hunting, Domus, Mark, Frame a další.

http://www.startup-ghmp.cz/
http://tadeaspodracky.com/
www.okoloweb.cz