grafický design: Josefína Karlíková; fotografie: Lumír Hladík, Nikdo nebude rušit mé kruhy! Noli turbare circulos meos!, 1976

‘Archimedes’ on the Field – ‘Socrates’ in the Parallel Polis
Ethico-Aesthetic Strategies of Resistance from Antiquity to the ČSSR of the 1970s

 

Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vystoupí stálá vedoucí vědecká pracovnice a vedoucí nezávislé výzkumné skupiny Etika a estetika vizuálního umění v Uměleckohistorickém ústavu (Max-Planck-Institut) ve Florencii Hana Gründler.
 

Přednáška vychází ze Senekova spisu De otio a nejprve zkoumá antické a předmoderní teorie “ústupu jako odporu” v politicky nepříznivých dobách. Poté budu analyzovat, jak a proč v 70. letech 20. století tzv. nonkonformní umělci a filozofové, jako byli Lumír Hladík nebo Jan Patočka, čerpali ve svých dílech z těchto historických postav a myšlenkových vzorů. To znamená ptát se, jaké transhistorické imaginativní prostory se díky tomu vytvářejí? A do jaké míry mohou umění a filosofie jako mikroetické praxe přispívat k jemným proměnám sebe sama i živého světa i v totalitních podmínkách? Svou přednášku zakončím krátkou úvahou o tom, jak mohou být tyto eticko-estetické strategie odporu funkčními kritickými nástroji i v našem současném světě.

 

místo konání: Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, 3. patro, auditorium

 

Přednášku zajistil Karel Císař, vedoucí katedry teorie a dějin umění UMPRUM.