Srdečně Vás zveme na křest a uvedení publikace Hany Novotné Porcelán+,
která popisuje a analyzuje současné tendence a interpretace spojené s
užitím porcelánu ve výtvarném umění, a to nejen jako utilitárního
materiálu, ale i jako součásti uměleckého díla konceptuálního
charakteru. Práce představuje současné autory na české umělecké scéně s
důrazem na nejmladší generaci. Dále seznamuje s tvorbou renomovaných
čínských autorů, kteří jsou v tomto oboru na světové špičce. Celý výzkum
je uveden do historických i pedagogických souvislostí.
Autorka je
výtvarnice, působí na Masarykově univerzitě v Brně. Vystudovala Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze, Ateliér keramiky a porcelánu,
l985-1991; University of Industrial Arts, Ceramics and Glass Studio,
Helsinky, Finsko, 1990; Nanjing University, Nanjing, China, 2014-2015.
Je členkou Académie internationale de la céramique se sídlem v Ženevě a
SVUK v Praze.