Prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice představuje autorský projekt Matěje Al-Aliho, Petra Duba a Tomáše Moravce s názvem Handle with care and criticism. Ten navazuje na společnou realizaci projektu Stezka odvahy, vymezující se vůči problematice příměstského růstu českých satelitních měst. Předmětem aktuální výstavy autorů je snaha o zachycení konfliktu mezi různými funkcemi architektury a symbolismy v současné architektuře.

Výstava zkoumá vnímání veřejného prostoru jako pole formovaného různými socioekonomickými zájmy – snahou o zvyšování efektivity realitního trhu, vyjadřování společenské prestiže skrze architektonické produkty, ale současně i coby oblast podléhající běžným provozním podmínkám stavitelství. Autoři v sérii videoinstalací a objektů intuitivně rozkrývají vrstvy mezi motivy současné developerské výstavby a virtuálními modely budoucích staveb. Citlivým, ale stále kritickým způsobem upozorňují na konflikty spojené s našimi představami o ideálním životě v architektuře s definitivně novou a perfektní tváří. Všední celospolečenská realita v jejich podání ovšem vyznívá především jako soubor konstantních stavitelských provizorií.

Al-Ali, Dub a Moravec ve svém posledním projektu dokládají, že síla kapitálu často vytváří arteficiální, zchromlé produkty, vznikající na základě společenské poptávky určené k uspokojení různých psychologických potřeb. Podobně jako v předchozích společných projektech se autoři od spoluodpovědnosti za tento stav nedistancují, ale aktivně s k němu hlásí. Otázkou pro ně zůstává, jak se vyrovnat se stavem, kdy se z architektonických monumentů staly vyprázdněné instrumenty, přičemž tento model dotazování lze pochopitelně velmi snadno překlopit na prověřování podmínek provozu současného umění.