Výstava Hands On / Hands Off (volně přeloženo jako Vzestup a pád rukou) je krátkou sondou do našeho neustále se vyvíjejícího vztahu s vlastníma rukama. Lidské končetiny totiž nejen že byly klíčové pro definici toho, co to vlastně znamená být člověkem, ale staly se také hybnou silou materiální kultury posledního tisíciletí. V robotice představuje replikace lidské ruky tu nejzazší hranici možného, protože její složitost a hbitost nezřídka představuje pro snahy inženýrů a vědců těžko zdolatelnou výzvu.

 

Výstavní projekt je tvořen koláží vizuálních zobrazení zaměřujících naši pozornost na nesčetné projevy, úkoly i funkce lidské ruky. Vedle těchto obrazů je pak kladeno pohádkové vyprávění o jejím vzestupu, pádu a znovuvzkříšení ve věku mechanizace a umělé inteligence.

 

V konečném důsledku se výstava táže jak po odkazu ruky v oblasti umělecké tvorby a designu, tak po její budoucnosti ve světě anonymity. Během našeho postupného směřování k plně automatizované budoucnosti nadále přetrvává jedno nezdolné a současně pravdivé tvrzení: ruka pro nás zůstává záhadou. A možná je právě tato končetina tím posledním, co nás činí lidmi.

 

Merve Bedir je architektka. Ve své práci se zabývá infrastrukturami pohostinnosti a mobility, druhý okruh jejího zájmu pak sleduje posthumánní vztahy v kontextu ekologie a kybernetiky. Získala doktorát na Technické univerzitě v Delftu a v současné době se věnuje postdoktorskému výzkumu v Critical Media Lab v Basileji.

 

Brendan Cormier je hlavním kurátorem Victoria and Albert Museum (V & A) East v Londýně ve Velké Británii. Ve V & A byl kurátorem několika významných galerijních projektů a výstav včetně Values of Design v Design Society v čínském Šen-čenu (2017), A World of Fragile Parts na Bienále architektury v Benátkách v roce 2016 a Cars: Accelerating the Modern World ve V & A South Kensington (2019). Před svým působením v muzeu byl výkonným redaktorem časopisu Volume.