Závan toho pravého plnokrevného malířského vzduchu přivádí Pavel Dvořák konečně
na sever. Toxický hrdina původem brňák, avšak navždy prosycen ostravským podhoubím, dík svým studiím v atelieru malby Františka Kowolowského právě tam na Fakultě umění. Ryzí malířský cit a grunt na člověka z jeho obrazů přímo cáká, barvy jásají a plynou v mohutných tazích po zjednodušených figurách siláckých hrdinů, děcek, obludek, postav z romantických představ i skutečnosti. Žánr B-kultury prosycoval Pavlovy malby hlavně ze začátku, za dob studií, postupně se jeho vizuální styl propracovává k sofistikovanějšímu obrazu, rukopis však zůstává nezaměnitelný. Na pozadí škaredého světa povstává nový člověk, který se ubírá k pozivním zítřkům, vybuduje ideální svět čisté krásy, všeobjímající lásky a duhových barev.
Výstava ve vitrínkách bude obsahovat všechno toto v ideální formě.