Prezentace a komentář k edičnímu projektu Morava Books výrazného polského umělce, kurátora a nakladatele Honzy Zamojskiho.
Honza Zamojski (nar. 1981) absolvoval obor Vizuální komunikace na Akademii Výtvarných umění v Poznani. Vedle vlastní tvůrčí činnosti se věnuje svému nakladatelskému projektu Morava Books a kurátorské a teoretické činnosti.
Současně se podílel na založení a provozu poznaňské Starter Gallery (2005-2010). Doposud se představil na řadě výstav a dalších akcí v Polsku i v zahraničí (Galeria Leto – Varšava, Cleopatra's – New York, FRIEZE Art Fair – New York, MoMA Library – New York, Motto – Berlin, atd.)

kurátoři : Viktor Čech, Martin Hrubý, Petr Krátký

http://honza-zamojski.tumblr.com/

http://moravabooks.com