Hřbitovní rezervace v českém krajinném kontextu jako pietní biocentra. Výstava je audiovizuální konfrontací obrazů vize “hřbitova budoucnosti’” (bio diverzní komponované krajiny, místa, kde to žije) architektky Blanky Solár a kritického vnitřního hlasu hrobníka a zaměstnance krematoria, zprostředkovaného audio narativem Adama Vokáče. Ten upozorňuje na realitu současného pohřebního průmyslu s představením legislativních omezení v otázce volby naší poslední stopy.

 

Po více než 100 letech od legalizace pohřbu žehem, průmyslové reakce na problém pohřbívání rostoucích městských populací, vyžaduje téma kritickou revizi. Výstava vybízí k zamyšlení v této otázce a umožňuje připojit podpis k petici za svobodné a udržitelné pohřebnictví, vydanou spolkem Poslední stopa z.s.

 

Pietní biocentrum je “vizí hřbitova 21. století’” a následným vývojem diplomové práce Projektivní prostor; Hřbitov bez hrobů Blanky Solár na FA VUT v Brně 2020. Koncepce se vztahuje ke dvěma oblastem, problematice biocenter a jejich údržby v české kulturní krajině a na druhé straně v současnosti probíhající debatě o liberalizaci pohřebního zákona a aktualizaci pohřebního průmyslu v Česku, která prosazuje moderní, ekologičtější přístupy, již dostupné v zahraničí – zejména, avšak nejenom kompostování lidských těl, tzv. „terramace“ (Německo, USA) a aktualizaci stávajících metod v méně zátěžové pro životní prostředí.