Výstava studentů ateliéru Malba 2 Akademie výtvarných umění pod pedagogickým vedením Vladimíra Skrepla (ve spolupráci s Adélou Součkovou a Milanem Mikuláštíkem).