Hynek Alt na své samostatné výstavě v galerii Lucie Drdova dekonstruuje fotografii motivovanou. Motivovanost předznamenává silný motiv stejně jako důraz na formální údernost a naléhavost zobrazení. Je doxou digitální cirkulace a obrazového přesycení: rozpoznatelnosti, srozumitelnosti a ostrosti. Je o ztrátě vysvětlení, ale zároveň požaduje naprostou přesnost ve vztahu k žánru, asociačnímu řetězci, archetypu. Pečlivě zkonstruované postižení dané obecné definice v individuálním příkladu umožňuje uspokojivý pocit zaměnitelnosti nebo libovolnosti konkrétního, plynule přecházejícího v abstrakci. Chybami nenarušené zapadnutí, zakliknutí obrazu do mentálních struktur. Alt nahmatává jakési čisté formy aktivující neuronová spojení, hledá ideální fotografii ne z hlediska uměleckých, historických nebo korporátních konvencí, ale v prostředí neverbálního, jaksi biologicky přirozeného výběru přežití nebo zapomnění.