Instalace situovaná do prostor lobby a restaurace budovy hotelu Ještěd poukazuje na snahu člověka pochopit a zachytit nevyzpytatelné jevy objevující se v zemské atmosféře. Jsme fascinováni krásou optických her slunečních paprsků s dešťovými kapkami, i hrozících bouřkových mraků, pozorujeme je, zkoumáme, měříme, ale nehledě na bohaté poznatky, jenž o nich máme, pro nás zůstávají něčím částečně neskutečným, vzdáleným, neuchopitelným. Cítíme z nich sílu, která nás mnohonásobně přerůstá. Navzdory současným možnostem vyspělých technologií jsme se v určitém smyslu stále nevzdálili od původních mytologických výkladů dějů, které nás obklopují. Přestože už jen málo kdo dnes interpretuje výjimečné jevy na obloze jako znamení „vyšší moci“, či předzvěst velkých dějinných událostí, i tak při pohledu na dramatické proměny počasí a okem viditelné pohyby planet na nebi zažíváme pocit setkání s něčím nadpřirozeným.

 

Umělecká díla vystavená v ikonické budově televizního vysílače na vrcholu hory Ještěd, kde jsou skrze všudypřítomné prosklené plochy v permanentní konfrontaci s velkolepými výhledy na okolní krajinu a širokou nebeskou báň, reagují každé svébytným způsobem na tyto fascinující, člověka přesahující jevy.