Výstava je věnována uměleckému hnutí Fluxus, které se objevilo na scéně počátkem 60. let 20. století. Přišlo s řadou nových, revolučních konceptů, proměňujících tradiční charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí mělo mezinárodní povahu: zahrnovalo hustou síť umělců, kteří se na jeho aktivitách buď přímo podíleli, anebo je pozorně sledovali a čerpali z nich ve vlastní tvorbě. To byl i případ Jiřího Valocha, brněnského umělce, teoretika a kurátora, narozeného v roce 1946.

  

Výstava Intervence Fluxus Etc. a její stejnojmenná doprovodná publikace představují, až na jednu výjimku, výběr prací z Valochovy sbírky a z jeho archivu v Moravské galerii v Brně. Jde o díla, která buď vytvořili umělci Fluxu, nebo která mají k aktivitám hnutí úzký vztah – k těm řadíme i práce Jiřího Valocha. Pozornost je věnována stručné historii a přiblížení hlavních cílů Fluxu, dále tzv. Fluxboxům a Fluxkitům a produkci nakladatelství Hundertmark, v němž vyšel mimo jiné speciální box Hommage à Valoch, který je prezentován ze soukromé sbírky. Výstava i publikace zpřístupňují také vlastní Valochovu tvorbu, respektive její část, která s Fluxem nejsilněji rezonuje. Poslední část je zaměřena na Milana Knížáka, nejvýznamnějšího českého představitele hnutí, se kterým Jiřího Valocha pojí celoživotní přátelství.

  

poděkování: J. H. Kocman, Andreas Fogarasi a Jiří Valoch