LIVE stream interview s Václavem Rodkem bude k vidění na YouTube a Facebooku GVUO

 

Kurátor Jaroslav Michna vyzpovídá malíře Václava Rodka. I vy budete moci klást otázky, a to prostřednictví komentářů během živého přenosu na YouTube účtu a Facebooku. Na závěr diskuse se uskuteční křest katalogu k výstavě Václav Rodek – Metakódy. Doprovodná publikace k výstavě nabízí komplexnější vhled do uvažovaní malíře Václava Rodka. Kurátor Jaroslav Michna se v sedmi podkapitolách věnuje formálně-obsahové analýze malířovy tvorby jako celku, nikoliv pouze rozboru vystavených děl.