Vystavující umělci / Pavel Příkaský, Tomáš Predka, Eva Červená, Karolína Klimešová, Zuzana Kantová, Eva Vlčková Štýbrová