Výstava Prekurzor je pátou případovou studií v rámci většího výzkumného projektu. Výzkum je disertační prací zpracovávanou na AVU a má název Shortcomings. Současná výstava ideálně plní funkci přípravy diváků na něco dalšího, co přijde později. Vzhledem ke krátké době trvání výstavy je každý den zakončen vernisáží.

 

Zároveň bude v galerii instalovaná série grafik, které jsou průběžným výsledkem anonymního workshopu Graphic Unconscious (2018–2023), a které budou plnit estetickou funkci na stěnách galerie. Nová práce se kterou se diváci a divačky v galerii setkají je situací, odehrávající se jako několik performancí, osobních setkání.

 

Tématem setkání bude rozkrýt podstatu představené skupiny uměleckých děl. Situace bude mít za cíl připravit diváky a divačky na opožděný zážitek iniciovaný těmito konkrétními díly. Tento zážitek ale přijde až po čase.

 

Isabela Grosseová a Jesper Alvaer již dříve spolupracovali na řadě výstav a projektů, často se zabývali samotným formátem výstav současného umění. Prekurzor je dalším příkladem podobného přístupu. Většina jimi připravených výstav vzešla z postfordistické ekonomiky, ve které se spotřeba a výroba prolíná. Prostřednictvím fází přípravných workshopů a různých předepsaných pravidel a itinerářů, které naznačují, jak je divákům a divačkám umožněno vstupovat a pohybovat se ve výstavě, se Isabela Grosseová a Jesper Alvaer pokoušejí zasáhnout proti komodifikaci kreativity a tomu, jak tato komodifikace znemožňuje představivost. Toto činí s cílem a v naději, že „probudí k životu vrozené lidské schopnosti tvorby a kontemplace.“

 

Na jedné straně se tato komodifikace týká zvyšující se poptávky po „kreativních“ dovednostech na trhu v neuměleckých formách práce. Ale na druhou stranu to platí i pro tradiční způsoby vystavování. Tato komodifikace a kontrola představivosti funguje nejen pro naplnění smyslu produkce umění pro trh, ale také v procesu plánování a vymezení uměleckého výzkumu a dělání výstav, což často znamená, že umělec*kyně musí již na začátku výzkumu předvídat průběh i konec iniciovaných tvůrčích procesů. Tak je v důsledku tvůrčí kreativní prostor, který který by se dílo mohlo snažit vytvořit, znemožněn.

 

Stejný model obecně platí pro to, jak instituce vymezují své výstavy a to, jak do nich mohou vstoupit diváci a divačky. Diváci a divačky dostávají již při vstupu do výstavy zamýšlený koncept nebo interpretaci díla, tedy ještě předtím, než ho sami zažijí. Isabela Grosseová a Jesper Alvaer se snaží vychýlit tradiční principy vystavování a divácké zkušenosti tím, že okupují otevřené trhliny systému estetickým zážitkem, aby znovu aktivovali schopnosti diváků a divaček představovat si, tvořit a artikulovat.

 

První vernisáž proběhne 6. 12. 17:00–21:00. Výstava bude otevřená 7.–10. 12. 14:00–18:00 a každý den bude zakončen vernisáží.