Galerie AVU vás zve na výstavu, která je kulisou, na jejímž pozadí se odehraje několik “slepých panelů” podle Biograficko-narativní interpretační metody (BNIM).

První z těchto panelů proběhne 9. listopadu od 15:00 do 18:00 hodin. Další 16. a 21. listopadu, od 15:00 do 18:00.

Přijďte a poslechněte si s autorkou anonymní příběh žité zkušenosti, a pomozte ji rozkrýt místa narativu, která jsou jí skrytá a vůči kterým je slepá.

Tříhodinového setkání se zúčastní přibližně osm hostů a bude probíhat v češtině, prosíme potvrďte svou účast!

Řekla jste “………….”
Řekla jste “………….”
Řekla jste “………….”
Řekla jste “………….”
Řekla jste “………….” Mohla byste mi popsat jednu z těch situací kdy se to stalo poprvé.
Řekla jste “………….” Můžete mi popsat jak probíhalo to osvobození. 
Řekla jste “………….” Vzpomenete si na něco z toho období kdy jste nic nedělala.
Řekla jste “………….” Mohla byste mi vyprávět něco z doby kdy jste byla jak umanutá.
Řekla jste “………….” Popsala byste mi tu dobu kdy jste se cítila sebevědomá a výjimečná.
Řekla jste “………….” Dala byste mi příklad toho jak se budovala vaše solitérnost.
Řekl jste   “………….” Vyprávějte mi jak jste chtěl být myslivcem.