Ústředním tématem a hlavním výrazovým prostředkem grafik a objektů Ivy Krupicové jsou kámen a papír. Prostřednictvím metafory bludného kamene vypovídá o jiném čase a prostou a jejich vnitřních procesech. V cyklech struktur a siluet uchovává záznamy o prolínání hmoty světlem, o její paměti. Svými pracemi zviditelňuje setkání symbolů pevné stálosti a efemérní citlivosti.

 

Iva Krupicová, *1987, ve své volné tvorbě se věnuje grafice, převážně litografii a hlubotisku. Zabývá se knižní tvorbou, konkrétněji knižní vazbou s přesahy do objektů, ilustrací i grafickým designem.