Ivan Kafka, Skica k objektu, 1988–1995, dřevo nebo kámen

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou
na 46. výstavu cyklu
Setkávání

Ivan Kafka: Pár věcí
(projekty a realizace)

Geofyzikální ústav AV ČR
Boční II
140 00 Praha 4