Tvorbu obou autorů spojuje kontemplativní ztvárnění postavy, která může skrze vizuální kódy promlouvat o lidském nitru. Výstava Rozvrat stínem však bude prezentovat i velkou část nefigurativních prací Ivana Pinkavy, kde je lidská přítomnost nepřímo obsažena také. Kombinace autorů je založena na rozdílných technikách i vizuálním stylu, který však v jistých bodech vytváří zneklidňující syntézu.

 

kurátor: Jan Dotřel

autor textu: Petr Vaňous