Pozvánka

Iveta Bradáčová je studentkou malby u doc. MgA.  Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Výstava prezentuje cyklus maleb vycházejících z příběhu starého mlýna, který patřil autorčině rodině. Malířka vzpomíná, jak zde žila její babička, prababička a mnoho generací z jejich rodiny.  Jaké by to bylo, kdyby jejich duchové ve mlýně zůstali? Autorka ve svých malbách dává příležitost setkáním, která se nemohla nikdy uskutečnit. Silné genius loci připomíná, kolik životů se ve mlýně odehrálo a odehrává. 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková
Produkce: Anna Šlocarová
Grafická úprava: Martin Ponec

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.
Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.

Galerie je otevřena v době konání divadelního představení od 18:30 do 21:00. Vstup volný.