Kýč, hnus, hrůza, anebo kvalitní současné umění? Takové otázky si kladla média i laická veřejnost ve chvíli, kdy se před Novou radnicí v Ostravě objevila vánoční instalace sochařky Eriky Bornové Velký dar. Proč v nás moderní umělecké intervence vzbuzují tolik emocí? Jak by mělo současné umění v ulicích města vypadat a kdo by o tom měl rozhodovat? Je socha mravenců na kulturní památce přijatelná s argumentem, že se veřejnosti líbí, nebo má být umění ve veřejném prostoru vybíráno podle předem stanovených pravidel? Jaké jsou zkušenosti Ostravanů a jak se na tyto otázky dívají v jiných městech? Existují nástroje, které mohou městu účinně pomoci při rozhodování, jaká díla a kam ve městě umísťovat?

 

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět naši hosté: Lucie Baránková-Vilamová – náměstkyně primátora pro finance a kulturu; Marie Foltýnová – vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy; Petr Dub – umělec, kurátor, člen spolku Skutek a iniciativy Procenta na umění; Tomáš Knoflíček – teoretik a historik umění a pedagog, spoluzakladatel ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka.

 

moderátor: Michael Rozsypal

 

Akce se koná v divadle Komorní scéna Aréna. Rezervace zde.