Výstava nazvaná Kolotoč odkazuje k prostředí panelového sídliště, k prefabrikované kultuře životního stylu poslední fáze reálného socialismu. Společnost se tehdy octla se svým hroutícím se hospodářstvím v jakémsi osudovém zacyklení. Panelová sídliště budovaná narychlo z průmyslově vyráběných, nekvalitních prefabrikátů reprezentují dodnes tuto dobu prohlubující se krize. Na jednu stranu byla sídliště svou občanskou vybaveností stále ještě výrazem určitého, i když často pokulhávajícího „společenského komfortu“, na straně druhé generovala celou řadu anomálií, které se propisovaly především do hierarchie městských ghett, komunit a mezilidských vztahů. 

 

kurátor: Petr Vaňous