Jakub Matuška, foto: Ambiente / Jakub Zeman

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů, kterou vás provedou Jakub Matuška a kurátor Jiří Ptáček. Dozvíte se např. o inspiraci a práci tohoto umělce nebo tom, co se skrývá za názvem výstavy.