Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů, kterou vás provedou Jakub Matuška a kurátor Jiří Ptáček.