Jakub Tomáš: Otročina / Slavery

Název OTROČINA / otrokářství lze vnímat v širším kontextu jako jeden z typů společenského systému, který více či méně v některých zemích funguje dodnes. Jakub Tomáš ve svých obrazech, v metaforických rovinách, naráží i na tento společenský jev, více se však vztahují k otročině jako k osobnímu problému. Člověk / malíř / umělec se stává otrokem sám sobě, svému vytyčenému cíli a v nepo­sled­ní řadě médiu samotnému, i když to vše je otroctví spíše na mentál­ní úrovni a jeho následky nejsou zdaleka tak fatální, může mít tento stav destruktivní charakter, jak pro umělce samotného, tak i pro jeho okolí. Většina umělců si však tuto sebetrýznitelskou obsesi uvědomuje a považuje ji za důležitou součást motoru, který udržuje tvůrčího člověka v provozu. (JT)

Jakub Tomáš je absolventem pražské Akademie výtvarných umění. V současné době patří k výrazným talentům české výtvarné scény. Autor pracuje s médiem malby, kterou netradičně prezentuje v trojrozměrném objektu i perforované koláži.