Malíř, ilustrátor a grafik Jan Chaloupek představí svou rozmanitou tvorbu v Galerii Vltavín. Malířský povrch přetvořený v energetické pole s tvary odhalených siločar je charakteristickým znakem díla autora, jehož na první pohled abstraktní projev má vždy vazby ke konkrétním výjevům.