Výstava Záznamy představí průřez autorskou tvorbou Jana Krtičky.

 

Jan Krtička (*1979) se dlouhodobě věnuje práci s prostorem a zvukem. Jeho landartové a zvukové instalace reflektují přírodní a městskou krajinu, prožívání a momenty vnímání. Od vizuálně a materiálně minimalistického pojetí objektu se posunul k práci se zvukovou stopou. Proces vyprávění a záznamu mu umožňují rozkrývat vazby lidského prožívání světa, reflektovat místa, kde člověk žije, utváří si vztahy, tvoří a pracuje. Pomocí zvukové transkripce a sound systémů vytváří nové příběhy a popisy vnějšího i vnitřního světa člověka. Výstavní prezentace pro Galerii Jilská pracuje s motivy putování, toulek a procházek krajinou, při nichž jsme nejenom pozorovateli, ale i pečlivými posluchači míst, kudy procházíme.

 

kurátorka: Adéla Machová