Mimo jiné tu bude příležitost slyšet i původní texty Jana Měřičky
(Bourec, Povodně) a záznamy promluv z tramvaje č. 11 (Jablonec nad Nisou
– Liberec), jak je zpracoval Pavel Novotný.
Doporučujeme i další
čtení probíhající v rámci listopadové akce Den poezie 2011 na volné
noze.