Člověk vytváří mračna – i tak by mohla znít ústřední metafora, kterou ve svých grafikách z posledního desetiletí rozvíjí Jan Měřička.

Nejnovější výstava nazvaná Mechanika davu, shrnující sítotiskové práce z let 2009–2012, ovšem přichází s pozměněnou metodou: Měřička nám už nepředkládá dokumentaci konkrétních míst se zvýšenou hustotou lidského pohybu, ale vytváří abstraktní model davu. Varování před tím, že se pohyb velkých mas může být každým okamžikem stržen zcela nepředvídatelnými směrem, je přitom nejčitelnější na tiscích, které sledují rozpoutání vodního živlu při severočeských povodních v roce 2009. Součástí výstavy je Měřičkova autorská kniha Špitál, oceněná první cenou na Grafice roku 2011, a nově dokončené knihy Tramvestie a Povodeň.