Dobrý den, zveme Vás srdečně na komentovanou prohlídku výstavy Jana Pfeiffera s názvem Myslet zeleň světa do Galerie kritiků v úterý 9.11 od 16:30, kde Vás autor seznámí blíže se svou tvorbou, vztahem objektu a instalace.

Za důležitý spojovací prvek považuje pohyb a tělo. Pohyb jako ležení, odpočívání anebo jako aktivní pozice pro lidské jednání. Tělo je v jednotlivých částech instalace zahaleno do černé látky nebo modrého trikotu. Najdeme tu klasické figurativní sochy i objekty pro opakovanou tělovou performanci. Důležitou částí výstavy jsou pohledy do krajiny – té reálné, vycházející z fejsbukových fotodeníků autora po dobu prvních měsíců pandemie,strávené v Podkrkonoší, až po abstrahované grafitové malby krajin nehmotných – cítěných.

Výstava vyjadřuje rozpoložení autora mezi klidem a neklidem, pasivitou a aktivitou, v zeleném prostředí bujícím přirozenou silou. Vypovídá o nové citlivosti pro staré věci, procházky v přírodě, hlínu, teplo, sběr rostlin…

Těšíme se na Vás,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641 

www.galeriekritiku.cz

Jan Pfeiffer (*1984) je absolvoval Ateliér monumentální tvorby prof. Jiřího Příhody na pražské AVU v roce 2011, jeho tvorba se odehrává na rozhraní fyzické performance, architektonických projektů ve veřejném prostoru, fotografie, kresby, animace a obecně pohyblivého obrazu. Ač se při školení nejvíce soustředil na sochařskou a architektonickou tvorbu, jeho realizace jsou různorodé, od jednoduchých statickou kamerou snímaných fyzických aktů sebezobrazování, až po kolaborativní projekty, do nichž zapojuje přátele, profesionální tanečníky i etablované herce. Úspěšně se realizuje také jako filmový scénograf.