Galerie hlavního města Prahy vás zve v rámci doprovodného programu k výstavě 

NEKLIDNÁ FIGURA: EXPRESE V ČESKÉM SOCHAŘSTVÍ 1880–1914 

na performance Jana Pfeiffera 
Opěrné body II 

22. 9. 2016 v 18:00 hodin .

Městská knihovna, 2. patro 
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Vstup zdarma k platné vstupence do výstavy 

www.ghmp.cz