Nová autorská výstava Jana Pfeiffera Poměr vztahu prezentuje sérii velkoformátových kreseb a kreslené animace.

Název výstavy je jak explicitním pojmenováním, tak dává prostor pro širší výklad analogicky k vlastnímu obsahu autorových prací, které se zabývají významem vztahování se dvou různých entit k sobě.

Tyto subjekty nejsou vždy protichůdné, spíš různou měrou odlišné, a snahou výstavy je zachycení tohoto poměru, respektive jeho dynamiky.

Kresby vytvořené grafitovýmch prachem představují abstraktní atmosferické krajiny. Často se jedná o diptychy jako přenesené vyjádření vztahu. Kresebná animace doslovněji popisuje probíhající proměnu jednotlivých vztahových situací.