Drdova Gallery a Jan Pfeiffer Vás srdečně zvou k večernímu setkání v galerii, kde proběhne uvedení autorovy limitované edice video prací a kreseb v pondělí 15. září od 19 hod.

Edice obsahuje deset originálních adjustovaných kreseb či kreseb z animací a DVD s výběrem video prací.

Jan Pfeiffer (1984) vychází ve své tvorbě ze snahy o zobecnění všedních situací a jejich prožitku, přičemž jako objekt ke konfrontaci nabízí vlastní představu a způsob její dokumentace. S fotografií, videem, kresbou nebo animací zachází jako s dokumentačním nástrojem, který rozpracovává v konceptu výstav a forem prezentace. Výchozím motivem v tvorbě Jana Pfeiffera je topos ve významu místa nebo myšlenkového schématu. Většina děl se vztahuje k určité lokalitě nebo jen k trajektorii pohybu. Někdy až schématicky přísné zacházení s tématy vede k překvapivě citlivým principům zobecnění  až k jakémusi automatismu sdělení, které díla nesou v galerijních realizacích. Důležitá je v Pfeifferově tvorbě rezonance, kterou vyvolává střet mezi záznamem a prezentací "zkoumaného objektu" . Příkladem jsou kresby míst, na kterých ještě nikdy nebyl a předem nestudoval fotografie. Objektem se tak v duchu osamělosti projektů povětšinou samotný autor.