Jan Picko – Zátiší s květinami

“Podpěry jsou takové podpůrné pápěří 3D tisku. Jde o odpad, ve kterém je otištěn podpíraný tvar. Lamelové lešení držící těleso stejné barvy a ze stejného materiálu jako ony samy. Při své tvorbě v rámci 3D tisku používám v naprosté většině materiál PLA, biopolymer, který je vyráběn z rostlin, nejčastěji brambor nebo kukuřice, podpěry z něj nejsou recyklovatelné a tak se mi v ateliéru hromadí, jsou svědectvím o předchozích tiscích, pamětí barev i tvarů, které se zde vrstvu po vrstvě vytvářely. Napadlo mne jim zpět vrátit podobu rostlin, vytvořit z nich jakousi mozaiku s florálním motivem, alespoň obrazně ukončit cyklus tohoto materiálu, se kterým přicházím prakticky denně do styku.”

 

Jan Picko studoval v Železném Brodě na SUPŠS kovorytí a modelování lisovaného skla, později textilní a oděvní návrhářství na TUL, a poté VUT v Brně v ateliéru Video Petra Rónaie. Pracoval jako výtvarník v ČT, šéfgrafik v nakladatelství Bauermedia a nyní působí jako pedagog a vedoucí ateliéru Grafický design na SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou. Honza se též podílí na kultivaci veřejného prostoru v rámci spolku PLAC, do jejichž područí patří Galerie Kaplička, ve které je kurátorem výstav. 

 

Objekty vyrobené pomocí 3D tisku patří již neodmyslitelně k Honzově tvorbě posledních let, stejně tak jako počítačová grafika tematicky oscilující mezi mytickými bytostmi, sci-fi plavidly a retro tvaroslovím.